Menü

Misyon

İnsan odaklı felsefemiz ile sağlık çözümleri sunmak

Vizyon

Güvenilen ve sevilen bir sağlık markası olmak

Güvenilirlik image

Güvenilirlik

 • İş süreçlerimizde ‘etik değerler’, her şeyin önündedir.
 • Dürüstlük, şeffaflık, adil olmak, temelimizdir.
 • İtibarımız, en büyük hazinemiz. Onu özenle koruruz.
 • Güvene dayalı ilişki kurarız ve verdiğimiz sözleri tutarız.
 • Başarı için, ‘çok çalışma, ‘mütevazılık’, ‘tasarruf’ ve ‘disiplin’ şarttır.
Faydalı Olmak image

Faydalı Olmak

 • İşimizde, topluma ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlar, değer yaratırız.
 • Paydaşlarımızın beklentilerini, doğru ihtiyaçlar oranında karşılarız.
 • Daha güzel bir geleceğe odaklanır, “Ne Mutlu Bir Derde Derman Olana” yaklaşımı ile çevreye ve topluma karşı, sorumlu davranırız.
 • Kurumsal vatandaşlık ilkesiyle; öncelikle “sağlık, kültür-sanat ve eğitim” alanlarında, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretiriz.
İnsana Değer, Liyakat image

İnsana Değer, Liyakat

 • İnsan, en önemli değerdir. ‘Yol arkadaşlarımız’ ile ilişkimiz; ‘güvene, sevgiye, saygıya’ dayalıdır; varlıkları ve emekleri çok değerlidir.
 • Yetkin, dürüst, doğru insanlarla çalışmak; temel ilkemizdir ve onların mesleki deneyimlerini sürekli geliştirmek, işimizin parçasıdır.
 • İşimizde, insana yönelik kararlarımızda; ‘liyakat, farklılıklara saygı, adalet’ belirleyicidir. Bunun kişilere değil, ilkelere bağlılığını sağlarız. Çalışanlarımızın memnuniyeti çok önemlidir. Buna uygun davranırız.
Küresel Rekabet image

Küresel Rekabet

 • İnsana, doğaya saygılı rekabet anlayışımız, sürdürülebilir ve küreseldir.
 • İşimizi, ‘maliyet, kalite, zaman’ üçlüsünde, en etkin şekilde geliştiririz.
 • İş adımlarımız; bulunduğumuz sektörlerde, değişime öncülük eder; yenilikçi fikirlere açıktır; yeni girişimci aksiyonları cesaretle destekleriz.
 • Bilgi akışımızda, uygulamalarımızda; evrensel netlik, yalınlık hakimdir.
 • Kalite çıtamız; ulusal ve uluslararası standartların, en üst çizgisindedir.
 • İşimizi en hızlı şekilde sonuçlandırmak, temel iş yapma biçimimizdir. Esnek bir yapılanmada, karar süreçlerimizde ‘iş çevikliğine’ sahibizdir.
Ürünler
Tüketici Sağlığı