Menu
İş Geliştirmede Stratejik Yönetim Süreklidir image

İş Geliştirmede Stratejik Yönetim Süreklidir

İş geliştirme ve ihracat biriminin şirket organizasyonu içindeki yeri

Birimimiz, şirketimizin vizyonu, misyonu ve stratejisi doğrultusunda geleceğine yön veren ana birimdir. Şirketimizin hangi alanlarda var olacağını, hedeflerini, portföyünü, uluslararası arenada nasıl bir oyuncu olacağını birimimiz tayin eder ve tüm departmanlar ile bu hedefler doğrultusunda çalışır.

İnovasyonu şirket kültürü haline getirmek, sektördeki dinamikleri iyi okuyabilmek hem iç hem de dış müşteri memnuniyeti için çok değerlidir. Var olabilmenin ve değişimi şirket politikası haline getirmenin bir yolu da; iş geliştirme süreçlerini etkinleştirmekten geçiyor.

Artık günümüz gelişen teknolojisiyle, küreselleşmenin dışında kalan, küreselleşen pazarları görmezden gelen şirketlerin ayakta kalamadıkları, başarıyı yakalayamadıkları açıkça görülmektedir. Bu sebeple İhracat birimimiz de şirketimizde önemli bir yere sahiptir. Satışı ve karı artırmak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, pazar dengesini korumak, rekabet gücünü artırmak ve küresel bir oyuncu olabilmek ancak ihracatı ön planda tutarak gerçekleştirilebilir.>

Bu alanlarda çalışabilmek için gerekli yetkinlikler

İş Geliştirme ve İhracat departmanlarında Eczacılık, İşletme, Mühendislik ve Uluslararası Ticaret bölümlerinden mezun kişilerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, akademik eğitimin yanında gereken bazı sektörel bilgi ve becerilerin de bulunması beklenmektedir. Bu alanlar şirketin geleceğine yön verdiği için vizyoner ve stratejik bakış açısı çok önemli yetkinlikler olarak göze çarpıyor. Ayrıca yenilikçilik, proaktif ve sonuç odaklı bakış açısına sahip olmak da yine beklenen yetkinlikler arasında yer almaktadır.

Yetkinliklerin temelinde hem iç hem de dış paydaşlarla iş birliği ve birlikte yaratma yer alır. Hedeflerimize çoklu departmanların desteği ve ortaklığı ile ulaşılabildiği için etkili iletişim, ikna etme ve fonksiyonlar arası koordinasyon kurabilme özellikleri de ön plana çıkmaktadır.

Müşteri odaklı bir yaklaşım sergileme, problem çözme, analitik düşünme, fırsatları görebilme ve değişime ayak uydurma da göz önünde bulundurduğumuz yetkinliklerdendir.

Ben de çok şanslıyım ki bu yetkinliklerle donanımlı, işini tutkuyla yapan bir ekibim var.

Stratejilerinizi belirlerken hassasiyet gösterilen noktalar

Stratejilerimizi belirlerken kendimize aşağıdaki soruları soruyoruz:

Şu anda neredeyiz ve nereye ulaşmak istiyoruz?
Ulaşmak istediğimiz yere varabilmemiz için neler yapmalıyız?
Oraya ulaştığımızı nasıl anlayabiliriz?
İstediğimiz yere ulaşabildik mi? Nasıl ulaştık veya neden ulaşamadık?
Bu soruların yanıtlarını ararken de firmamızın rekabet karşısında güçlü ve zayıf yönlerini, sektördeki fırsatları ve tehditleri ve kaynaklarımızı daha nasıl etkin kullanabileceğimizi de mutlaka analiz ediyoruz.

Stratejide risk yönetimine de oldukça önem veriyoruz. Olası tüm riskleri öngörmeye çalışarak alternatif planlar hazırlıyoruz. Stratejiyi bir kez belirlemek asla yeterli değildir. Belirli aralıklarla bu stratejinin üzerinden geçmemiz, gerektikçe bazı düzeltmeler yapmamız veya güncellememiz gerekebilir. Özetle, stratejik yönetim süreklidir. Bu yüzden Strateji Komitesi kurduk ve belirli dönemlerde strateji gözden geçirme toplantıları yapıyoruz.

Önem verdiğimiz diğer önemli bir nokta ise belirlediğimiz stratejinin tüm şirket çalışanlarına doğru aktarılması, yine tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve tüm fonksiyonların bu stratejide nerede yer aldıklarını anlamasıdır.

İş geliştirme / ihracat alanında çalışmanın keyifli ve zorlayıcı yönleri

Öncelikle iş geliştirme ve/veya ihracat alanlarında çalışmanın en keyifli yanı, her zaman farklı iş modelleri, farklı kültürler ve yeniliklerle uğraşıyor olmamız. Bu da yaptığımız işi hiçbir zaman rutine dönüştürmüyor. Her an yeni şeyler öğrenip, yeni uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Ürünün fikir oluşumundan pazara verilmesine kadar ki olan sürecin takibi çok keyifli ama bir o kadar da zor. Tüm olası risk faktörlerini öngörmek ve her biri için alternatif planlar hazırlamak durumunda kalıyoruz. Ayrıca birçok paydaş ile bir arada çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımıza stratejimizi doğru anlatabilmek ve güçlü iletişim kurarak herkesi bu strateji doğrultusunda harekete geçirebilmek büyük emek gerektiriyor.

Yine, regülasyonlarda yaşanan değişimler ile karşı karşıya kalıyoruz ve bunlara hızlıca adapte olmamız gerekiyor.

Bu alanda üzerinde çalıştığımız projeyi oldukça farklı perspektiflerden değerlendirmek zorundayız ve bu değerlendirmeye göre kararlar almak durumundayız. Bu şekilde çalışmak elbette zorlayıcı ama kesinlikle harika bir deneyim kazandırıyor.

İş geliştirme / ihracat birimi bir ilaç şirketi için yaratabileceği farklar

Şirketimizin gelecekte nerede olacağını, bu geleceğin oluşması için stratejiyi doğru kurgulamak ve hedeflerin bu stratejiye uygun bir şekilde belirlenme aşamaları, zaten fark yaratmak üzerine tanımlanıyor. Rakiplerimizden bir adım öne geçebilmek için fark yaratan projeler ve süreçler oluşturmak durumundayız.

İş Geliştirme ve İhracat birimleri tam da bu noktada devreye giriyor. Bu yüzden de doğru projelere odaklanabilmek ve bu projelerdeki faydayı ortaya çıkarabilmek için tüm paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olmalıyız. Bu iletişim sayesinde de pazara erken veya ilk çıkabilecek ürünlerin süreçlerini hızlandırarak şirkete katkı sağlayabiliyoruz. Geleceğimizi oluşturan bu projeleri yakından takip ederek, ürün ve/veya molekül ile ilgili olabilecek değişiklikleri ilgili birimlerle takip ederek projeye devam edilmesi veya durdurulması kararının verilebilmesi için de yönlendirici bir rol oynuyoruz.

Küresel ilaç sektörünü takip etmek, yenilikçi projelere odaklanmak, doğru iş birlikleri yapmak, vizyoner bakış açısı ve süreçleri iyileştirmek şirketlerin fark yaratması için gereklidir. Tüm bu adımları en başta kurgulayan, hayata geçirilmesi için ilgili tüm birimleri harekete geçiren de İş Geliştirme ve İhracat birimleridir.

Pharmactive ihracat hacmi ve gelecek hedefleri

Şirketimizin şu anki ihracat oranı, ciromuzun % 10’unu oluşturmaktadır. Ana hedefimiz bu oranı 5 yıl içinde % 25’e çıkarmaktır. Mevcut durumda Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Polonya, Fransa, İspanya, İtalya, Macaristan, Portekiz olmak üzere Avrupa’ya, bununla birlikte Irak, Arnavutluk, Katar, Yemen, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya, Etiyopya, Afganistan, Lübnan, Tanzanya ve Kenya’ya ihracatımız mevcuttur.

2022 yılı içerisinde Rusya ve Çin’e ihracata başlıyoruz, lansman hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında ise Kanada’ya ihracatımızı başlatıyoruz. En büyük hedefimiz Avrupa Birliği’nde kendi markamızla ürün ve ülke sayımızı artırmak. Hedef pazarlarımızı belirledik ve Uluslararası Pazarlar Ruhsat ekibimizle koordineli bir şekilde gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz.

Ürünler
Tüketici Sağlığı