Menü
Etik İlkeler image

Etik İlkeler

Çalışanlarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve toplumla ilişkilerimizi düzenleyen Etik İlkelerimiz, hayata geçirdiğimiz tüm operasyonlarımızda hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi destekleyen kurallardır.


Grup şirketlerimizin hepsinde “Sermaye Ötesi Değerler” olarak nitelendirilen “Güvenilirlik”, “Faydalı Olmak”, “İnsana değer, Liyakat” ve “Küresel Rekabet” değerleri kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve etik ilkelere bağlılığımızın temelini oluştururlar. Bu değerler etrafında biçimlenen Etik İlkelerimiz, grup şirketlerimiz ve paydaşlarımız arasında güvene dayalı bir ilişki kurmak için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir. Etik İlkelerimiz’i bilerek ve buna uygun olarak hareket etmek, tüm çalışanlarımızın öncelikli sorumluluğudur.

Etik İlkeler Kitapçığı
Ürünler
Tüketici Sağlığı