Menü

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN ONAYINIZ

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, elektronik, iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğimi ya da kvkk @pharmactive.com.tr’ye talebimi ,iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek;

Tarafıma ait olan iletişim adreslerine, Pharmactive İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya tarafıma ürün/hizmetlerin tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.

Ürünler
Tüketici Sağlığı