Menu

You can contact Humanis teams for inquiries and suggestions.

Humanis Sağlık A.Ş. ürünleri ile ilgili herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda;

E-Posta: yanetki@humanis.life ve

Tel: +90 212 604 55 00 iletişim adresleri ile firmamıza bildirim yapabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacin güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bağlı Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne de www.titck.gov.tr;

E-Posta: tufam@titck.gov.tr,

Tel: 0 800 314 00 08,

Faks: 0 312 218 35 99 iletişim adreslerinden bildirim yapabilirsiniz.

Products
Consumer Health